Minh Tâm

Minh Tâm

Biên tập viên

Trình độ học vấn: Cử nhân báo chí Đại học Báo chí Tuyên Truyền
Kĩ năng làm việc: Thành thạo các công cụ làm việc văn phòng, có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, dễ thích nghi với môi trường làm việc mới...
Kinh nghiệm làm việc: 3 năm làm copyright 2 năm trưởng phòng BTV, đã biên tập cho rất nhiều báo và website uy tín về các lĩnh vực y tế sức khỏe. giáo dục giới tính...