Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày tết dương lịch

Gói khám chỉ với:

300.000 đ(150.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 15/12 đến 21/12/2018

Gói ưu đãi nam khoa nhân ngày lễ giáng sinh

Gói khám chỉ với:

300.000 đ(200.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 20/12 đến 30/12/2018

Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày giải phóng đất nước

Gói khám chỉ với:

180.000 đ(90.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 10/12 đến 17/01/2019