Chương trình ưu đãi quốc tế phụ nữ 8/3

Gói khám chỉ với:

280.000 đ(980.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 06/03 đến 31/03/2020

Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày tết dương lịch

Gói khám chỉ với:

350.000 đ(1.000.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 23/08 đến 31/08/2019

Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày giải phóng đất nước

Gói khám chỉ với:

90.000 đ(180.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 10/12 đến 17/01/2019