Ưu đãi Sức khỏe Giáng sinh Năm Mới

Gói khám chỉ với:

280.000 đ(980.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 21/12 đến 12/01/2020

Khám nam khoa, phụ khoa, Các bệnh xã hội chỉ 280K

Gói khám chỉ với:

280.000 đ(980.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 01/11 đến 21/12/2019

Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày tết dương lịch

Gói khám chỉ với:

350.000 đ(1.000.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 23/08 đến 31/08/2019

Gói ưu đãi nam khoa nhân ngày lễ giáng sinh

Gói khám chỉ với:

200.000 đ(300.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 23/08 đến 31/08/2019

Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày giải phóng đất nước

Gói khám chỉ với:

90.000 đ(180.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 10/12 đến 17/01/2019