Chào Quốc Khánh - Vui hội lớn 2/9/2020

Gói khám chỉ với:

280.000 đ(980.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 20/08 đến 15/09/2020

Gói ưu đãi phụ khoa nhân ngày tết dương lịch

Gói khám chỉ với:

350.000 đ(1.000.000 đ)

Thời gian ưu đãi: từ 23/08 đến 31/08/2019