Kiều Trinh

Kiều Trinh

Biên tập viên

- Có kinh nghiệm 3 năm làm biên tập viên cho mảng sức khỏe.

- Thực tập sinh tại bệnh viện Quân Y 103.