Anh Đức

Anh Đức

Biên tập viên

- Sinh viên khoa Báo chí & Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Tp. Đà Nẵng  từ 2007 đến 2012.

- Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông với các vị trí PR, Content Writer, Copywriter, Social Content và Editor từ 2012 đến nay.